Tyck till om förslaget till detaljplan för etapp 3b

Ett förslag till detaljplan för etapp 3b är ute på samråd till och med 23 februari 2021. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Vi bjuder också in till ett digitalt informationsmöte.

Detaljplanen för etapp 3b är ute på samråd under perioden 12 januari–23 februari 2021. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt stadsutveckling längst norrut inom programområdet där Fyrislundsgatan möter Vaksalagatan. Planen möjliggör ett kontorskvarter med en friskvårdsanläggning samt publika verksamhetslokaler i bottenvåningen. Kvarteret ska bidra till att skapa en levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe.
Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter

Digitalt informationsmöte

Datum och tid: Onsdag 3 februari, 18.00
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. När det är dags för mötet ansluter du via länken nedan.

Digitalt informationsmöte - så ansluter du

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.

Anslut via dator i första hand

Det bästa och enklaste är att delta i mötet via dator med internetanslutning. Då har du bäst förutsättningar att ställa frågor eller ge kommentarer under mötet. Det går att delta via telefon eller surfplatta med internetuppkoppling också, men det kräver att du laddar ner Teams-appen. Instruktioner till hur du gör det får du när du klickar på länken nedan. Det är inte säkert att alla funktioner i mötet är tillgängliga via telefon eller surfplatta och det kan vara svårt att se chatten till exempel. Därför rekommenderar vi att du är med på mötet via dator om du har den möjligheten.

När det är dags för mötet ansluter du genom att klicka på den här länken.

Välkommen!

12 januari 2021