Kontakt

Vill du veta mer om arbetet med utvecklingen av Sävja är du välkommen att kontakta oss:

Emma Carmelid, projektledare för mark och exploatering, Uppsala kommun
E-post: emma.carmelid@uppsala.se

David Fors, projektledare för mark och exploatering, Uppsala kommun
E-post: david.fors@uppsala.se

Anders Stenman, ansvarig kontaktperson, Bonava
E-post: anders.stenman@bonava.com

Fredrik Blom, ansvarig kontaktperson, K2A 
E-post: fredrik.blom@k2a.se

 

Mer information och kontakt med relaterade stadsutvecklingsprojekt: 

Läs mer om de sydöstra stadsdelarna här
E-post: sydostra@uppsala.se

Läs mer om Spårvägen i Uppsala här
E-post:  sparvag@uppsala.se 

Läs mer om arbetet med tidiga medborgardialoger i Uppsala kommun här