Skarholmen

Skarholmen är en mittpunkt för Uppsalas båtliv. Nu ser vi över vilka möjligheter och förutsättningar som finns här för att skapa fler ytor att vistas och umgås på. Vi vill tillgängliggöra Mälaren för allmänheten och utveckla Skarholmen till ett lokalt och regionalt besöksmål.

Skarholmen_webb.jpgDet ska bli lättare att njuta av Ekolns stränder vid Skarholmen. Foto: Etsabild/Johan Alp

Skarholmen är en halvö i södra Uppsala som ligger omkring 10 kilometer från stadskärnan, där Fyrisån mynnar ut i Ekoln i Mälaren. Se karta längre ned på sidan. Skarholmens udde kantas av småbåtshamnar på alla sidor och längst ut på udden finns en konferens- och restaurangbyggnad. Udden anlades i början av 1900-talet. Vid Skarholmen möts två vandringsleder – Gula stigen och Upplandsleden. 

Vi vill göra platsen mer tillgänglig

Skarholmen är en mittpunkt för Uppsalas båtliv. Det är en omtyckt plats, dit det ändå är relativt få besökare som tar sig för att vistas eller komma ner till vattnet. Vi vill tillgängliggöra Mälaren för allmänheten och utveckla Skarholmen till ett lokalt och regionalt besöksmål, med väl omhändertagen allmän platsmark och möjligheter till ett utökat antal aktiviteter och upplevelser i och nära Mälaren.

Så arbetar vi med utveckling av platsen

Vi arbetar just nu med att se över vilka möjligheter och förutsättningar som finns här. Hur vi till exempel kan skapa mer vattenkontakt året runt, och hur vi kan skapa fler ytor att vistas och umgås på. Samtidigt ska vi ta vara på de värden som finns här idag.

Under 2022 har vi fokuserat på att samla in information. Vi har haft samtal med föreningar och verksamheter som finns på Skarholmen och som har  mycket värdefull kunskap. Under 2023 vill vi fortsätta dialogerna med båtklubbarna men också med närboende och alla uppsalabor. 

Starten på dessa dialoger äger rum den 11 - 13 augusti, Läs mer här under aktuellt. 

Nedan en skiss på hur planen ser ut för utvecklingen.

A. Öster om infarten planerar vi för bostäder.

B. Väster om infarten planerar vi för en parkering

C. På den östra sidan vid vattnet kommer vi att rusta upp slänten, stranden och sjösättningsrampen.

D. Ute på holmen där restaurangen ligger sker utveckling ur ett besökar- och näringslivsperspektiv.

E. Längs ut på holmen anläggs bryggor för bad och promenad.

F. Mellan restaurangområdet och bryggorna anläggs en strandpark.

G. Från strandområdet ut till holmen rustar vi upp infartsvägen.

karta_skarholmen_900.jpg

Aktuellt

 • Uppsnack - Återkoppling

  Nu har vi samlat ihop synpunkter, tankar och idéer från våra dialogtillfällen 11-13 augusti och den 2 september.
  20 september 2023
 • Uppsnack Skeppskajen, dialog om Uppsala innerstad och Skarholmen 2 september

  Kom till Skeppskajen Marknad lördag 2 september 14–18 och prata med oss om uppdateringen av Uppsala kommuns innerstadsstrategi samt utvecklingen av Skarholmen.
  18 augusti 2023
 • Uppsnack - om framtidens Skarholmen

  Kom och prata om Skarholmens framtid med oss i kommunen. Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack – ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill att framtiden ska utvecklas i områden där du vistas. ...
  30 juni 2023
Se fler