Kyssen - ny offentlig konst i parken

Det finns många spännande konstprojekt i Södra Gunsta. Nästa vecka monterar vi ut konstverket Kyssen, av Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak. Konstverket placeras på kullen som anlagts i parken.

kyssen-av-stina-wirsen-och-klara-schowiak-wirsen.pngKonstverket ska bjuda in till interaktion bland områdets mindre invånare. Det ska samtidigt fungera som en vänlig själ som vakar över samhället i form av två taxar som möts i en kyss, där deras nosar nattetid lyser upp och blir ett välkomnande inslag i mörkret.

Läs mer om offentlig konst i Södra Gunsta

1 november 2023