Offentlig konst

När Gunsta utvecklas planeras det för ny offentlig konst. Arbetet utgår från konstprogrammet från 2018 och dialoger med föreningar och boende i området. Viktiga värdeord för konstprojektet är platsens historia, nutid och framtid.

Konst i offentlig miljö kan sätta fokus på en plats, ge konstnärliga upplevelser, stimulera till samtal och ge möjlighet till reflektion. Satsningarna på offentlig konst rör hela Gunsta såväl det nybyggda området som det befintliga.

Nya cirkulationsplatsen får ett ”solträd”

Bild1.jpg

Först ut är ny konst för cirkulationsplatsen och tunneln. Här arbetar konstnären Erik Thörnqvist med konstprojektet Solträdet. Projektet beräknas bli klart 2022.

Konstnären My Lindh har även påbörjat sitt skissuppdrag för Södra Gunstas torg. Kommande konstprojekt är grundskolan i etapp två. Dialoger med boende i området kommer att fortsätta i alla kommande projekt.

Är du intresserad av konst? – hör av dig

Vill du eller någon du känner vara med i en dialoggrupp för framtida offentlig konst i Gunsta eller har några frågor eller tankar om konsten? Kontakta oss på kulturforvaltningen@uppsala.se
Följ arbetet med offentlig konst på vår instagram @offentligkonstuppsalakommun eller läs mer på uppsala.se

Uppdaterad: