Ny skola i Södra Gunsta ett steg närmare verklighet

Den 23 mars fattade kommunen beslut om att dela upp Södra Gunstas andra etapp i två delar. Den del som innehåller skola och idrottshall ska nu ut på en ny granskningsomgång för att förhoppningsvis kunna antas till sommaren.

Kommunen beslutade att dela upp etapp två för att kunna komma framåt med skolplanerna trots att hela etappen inte är klar för att bli antagen. Den östra delen som innehåller skolan kallas nu etapp 2.1 och kommer vara på granskning under våren. Förhoppningen är att ha en färdig detaljplan för etapp 2.1 under 2023 med målet att skolan kan öppna 2026.

Ta del av handlingarna för etapp 2.1

Detaljplanen för den västra delen med bland annat torget och nya bostäder kallas etapp 2.2. Den delen bedömer vi kan gå ut på en ny granskningsomgång tidigast till hösten 2023.

Se alla etapper i Södra Gunstasca24958_mindre.jpgDen nya skolan planeras stå klar 2026.

3 april 2023