Nya bostäder på gång

Byggaktören Alm Småa Bostad har fått förnyat förtroende att bygga 90 småhus inom den andra etappen.

Vid kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott den 30 september beslutades att teckna ett markanvisningsavtal med byggaktören ALM Småa Bostad. Markanvisningen innefattar omkring 90 bostäder i form av småhus. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggnationerna starta, vilket förväntas bli inom två år. 

– Detta är en viktig pusselbit i utvecklingen av södra Gunsta. Det är bra att det byggs nya småhus då det är en eftertraktad boendeform. Med fler boende i södra Gunsta så skapas också underlag för ökad service, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet kommer innehålla 90 bostäder i en blandning av stadsvillor, radhus och villor och delas i sin tur upp i två omgångar. Den första omgången omfattar 40 bostäder och planeras kunna påbörjas efter att detaljplanen vunnit laga kraft under 2022. Den andra omgången omfattar 50 bostäder och kommer ske under 2024.

Läs mer om de nya bostäderna här

 

1 oktober 2020