Bostäder

I Södra Gunsta planerar vi för omkring 1 000–1 500 nya bostäder. Här bor du på landet med möjligheten att välja om du vill bo i villa, radhus eller lägenhet.

Marge-Arkitekter

Bostadsbyggandet startade i början av 2018 och utbyggnaden sker etappvis med upp till 200 bostäder per år. Hela utbyggnaden av området med alla etapper beräknas vara färdig runt 2035.

Småskaligt med mest villor och radhus

Området byggs framför allt småskaligt. Det innebär att husen är låga och anpassas efter naturens färger och former. Längs huvudgatan skapar vi ett centrum med bostäder och service på ett ställe. Här är bebyggelsen något högre än i övriga området. De högsta husen längs huvudgatan blir fem våningar med en unik utsikt över området, skogen och åkrarna runt omkring. I bottenvåningarna finns det plats för service i form av butiker, caféer och restauranger. Precis utanför huvudgatan ligger villor och radhus med egna gräsytor och uteplatser.

Här i Gunsta byggs det något för alla och för livets alla skeden. Genomgående för alla bostäder är närvaron av den lantliga känslan runtomkring. Här kan du leva din dröm med naturen precis utanför fönstret.

Uppsala kommunÖversiktsbilden visar ungefär hur Södra Gunsta kommer att se ut när hela området är utbyggt.

Öppna en större översiktsbild

Fakta om de nya bostäderna

  • 1 000–1 500 nya bostäder mellan år 2030-2035
  • Här byggs villor, radhus och lägenheter.
  • Byggherrarna i Södra Gunsta ärBoKlok, Småa och Arca Nova.

Så blir de första nya bostäderna

Boklok flygbildmontage

Bild: Flygfoto med fotomontage, Boklok.

Under 2018 var det byggstart för de första nya bostäderna i etapp ett. Här har BoKlok byggt 32 bostadsrätter i storlekarna tvåor, treor och fyror. Dessa lägenheter gör det möjligt att bo i en lantlig miljö även om man inte vill bo i villa. BoKlok har även byggt 22 parhus som stod klara 2020. År 2021 planeras 16 nya parhus att färdigställas. Totalt planerar BoKlok att bygga cirka 280 bostäder. Oavsett var du bor har du nära till naturen och friluftsliv.

Läs mer om bostadsrätterna på BoKloks webbplats

Läs mer om parhusen och radhusen på Bokloks webbplats

Öster om BoKloks nya bostäder i den första etappen finns ett mindre område som ägs av Eksjöhus, det området kommer att ha en egen detaljplan. Här planeras det för 14 villor. De nya bostäderna ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kontakta Eksjöhus

Fler radhus och villor

Framöver kommer också Småa och Arca Nova att börja bygga nya flerbostadshus i den andra etappen, exempelvis stadsvillor, kedjehus, radhus och villor.

Småas bostäder kommer att bestå av fyra olika hustyper. Dessa är två typer av radhus, det ena med suterrängplan och det andra utan. Det byggs också friliggande villor och stadsvillor/parhus. Byggstart för dessa bostäder är tidigast 2023.
Läs mer på Småas webbplats

Småa villor

Gaturummet på kullarna, byggherre Småa.

Småa stadsvillor

Stadsvillor som är placerade i planområdets södra del, byggherre Småa.

Småa villor

Utsiktshus som är placerade centralt i området på kuperade kullar av byggherre Småa.

Uppdaterad: