Bostäder

I Södra Gunsta planerar vi för omkring 1 000–1 500 nya bostäder. Här bor du på landet med möjligheten att välja om du vill bo i villa, parhus, radhus eller lägenhet.

Bostadsbyggandet startade i början av 2018 och utbyggnaden sker etappvis med upp till 200 bostäder per år. Hela utbyggnaden av området med alla etapper beräknas vara färdig runt 2035.

Småskaligt med mest villor och radhus

Området byggs framför allt småskaligt. Det innebär att husen är låga och anpassas efter naturens färger och former. Längs huvudgatan skapar vi ett centrum med bostäder och service på ett ställe. Här är bebyggelsen något högre än i övriga området. De högsta husen längs huvudgatan blir fyra våningar med en unik utsikt över området, skogen och åkrarna runt omkring. I bottenvåningarna finns det plats för service i form av butiker, caféer och restauranger. Precis utanför huvudgatan ligger villor och radhus med egna gräsytor och uteplatser.

Här i Gunsta byggs det något för alla och för livets alla skeden. Genomgående för alla bostäder är närvaron av den lantliga känslan runtomkring. Här kan du leva din dröm med naturen precis utanför fönstret.

Uppsala kommunÖversiktsbilden visar ungefär hur Södra Gunsta kommer att se ut när hela området är utbyggt.

Öppna en större översiktsbild

Fakta om de nya bostäderna

  • 1 000–1 500 nya bostäder mellan år 2018-2035
  • Här byggs villor, parhus, radhus och lägenheter.
  • Byggherrarna i Södra Gunsta är BoKlok, Obos, Småa, Genova, Arca Nova och Lyckos.

Etapp ett

I första etappen är många nya bostäder klara och fler planeras. 

Boklok

Under 2018 byggstartade Boklok de första nya bostäderna i Södra Gunsta. Sedan har området utökats med lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter samt par- och radhus. Dessa bostäder gör det möjligt att bo i en lantlig miljö även om man inte vill bo i villa. Totalt planerar Boklok att bygga cirka 280 bostäder. Oavsett var du bor har du nära till naturen och friluftsliv.

Läs mer om Skrindan på boklok.se/skrindan

Läs mer om Ryttaren på boklok/ryttaren

Läs mer om Vagnsmakaren på boklok.se/vagnsmakaren

Ryttaren_loftgangsida01.jpgBild: Boklok

Villatomter inom etapp ett och Eksjöhus

Inom etapp ett finns även möjlighet att bygga sitt eget drömboende med hjälp av flera företag.

Läs mer om Obos

Läs mer om Smålandsvillan

Läs mer om Myresjöhus

Läs mer om Fiskarhedenvillan

Öster om etapp ett finns ett område som ägs av Eksjöhus. Här är det planlagt för 14 villatomter.

Läs mer om Eksjöhus

Etapp två

I hela etapp två kommer totalt cirka 470 nya bostäder uppföras. 

Marge-ArkitekterBild: ALM Småa/Marge arkitekter

Småa villorGaturummet på kullarna. ALM Småa/Marge arkitekter

Småa stadsvillorStadsvillor som är placerade i planområdets södra del. ALM Småa/Marge arkitekter

Småa villorUtsiktshus som är placerade centralt i området på kuperade kullar. ALM Småa/Marge arkitekter.

210824_GUNSTA_PERSPEKTIV_smalare_panel.jpgBild: Arca Nova/Reierstam arkitektur

GUNSTA_220114_04.jpgBild: Arca Nova/Reierstam arkitektur

Etapp2_5.PNGBild: Lyckos/Arkitektlaget

Radhus 210823.pngBild: ALM Småa/Marge arkitekter

Ta del av detaljplaner

Här kan du se alla handlingar

 

Uppdaterad: