Nytt konstverk i cirkulationsplatsen

"Solträdet" har tagit plats i den nya cirkulationsplatsen.

En fyra meter hög metallskulptur smyckar nu den nya cirkulationsplatsen vid infarten till Södra Gunsta. Konstverket fortsätter i gång- och cykeltunneln under jord och tillsammans bildar de två delarna ett konstverk som ska illustrera ett träd med rotsystem.

Bakom konstverket står Erik Thörnqvist som bland annat involverat elever från Funbo skola vid framtagandet av konsten.
Läs mer om den nya rondellkonsten

9 juni 2023