Solträdet

En fyra meter hög metallskulptur ska smycka den nya cirkulationsplatsen vid infarten till Södra Gunsta. Konstverket fortsätter i gång- och cykeltunneln under jord och tillsammans bildar de två delarna ett konstverk som ska illustrera ett träd med rotsystem. Bakom konstverket står Erik Thörnqvist som bland annat involverat elever från Funbo skola vid framtagandet av konsten.

Solträdet-.jpg

Konstverket av Erik Thörnqvist består av två delar. I mitten av cirkulationsplatsen ska själva ”trädet” stå. En hög skulptur i rostfritt stål med 12 armar. På varje arm sitter ett mynt. Under jord, i den nya gång- och cykeltunneln, finns den andra delen av konstverket. Det är en 15 meter lång relief som är ingjuten i tunnelns vägg och illustrerar trädets rotsystem genom ett stiliserat mönster.

Konstnären Erik Thörnqvist valdes ut till projektet Södra Gunsta bland annat efter att elever i Funbo skola fått vara med och tycka till.

Ett historiskt mynt blev inspiration

För att hitta sin konstnärliga idé började Erik Thörnqvist med att titta på kartor och söka i Upplandsmuseet arkiv.

– Jag sökte efter objekt som tilltalade mig som kunde kopplas ihop med platsen. Då hittade jag ett häftigt mynt från 1300-talet från ett kyrkgolv i Uppsala. Den hade en läcker relief som jag använde, säger Erik Thörnqvist.

Han inspirerades bland annat av Uppsalamyntet när han skissade på sitt verk.

Ett kugghjul, en blomma eller sol

– Ambivalensen i objektet är särskilt intressant. De mynt man ser på konstverket kan vara kugghjul, en blomma eller en sol. För mig talar det om komplexiteten i ett system och normer i samhället, historier om vad som bygger en plats, vad som får samhällets kugghjul att snurra tillsammans.

Kopplingen under och ovan jord

Erik ville göra ett högt konstverk då det främst är bilister som kommer att se det. Den upprepande formen anspelar på de former som finns i cirkulationsplatsen. Trädet som bilisterna ser har även en tydlig koppling till gestaltningen i gång- och cykeltunneln.

– Rötterna understryker att man är under mark. Där kommer det också finnas en text som handlar om hela verket. Så när man ser rötterna kan man läsa om trädet, som man inte ser i tunneln. Det tycker jag kittlar fantasin.

Workshops på Funbo skola

Eleverna i Funbo skola har fått följa processen och även påverkat konsten. Bland annat har de sett bilder och fått berätta vad de tycker ger glädje och barnens teckningar har även tagits med i dekoren på mynten.

Fakta om konstnären

Porträtt_Erik.jpg

Namn: Erik Thörnqvist.
Utbildad: Kungliga konsthögskolan.
Bor: Stockholm, kommer ursprungligen från Luleå.
Om Solträdet: En fyra meter hög och två meter bred metallskulptur med 12 armar som pryds av lika många mynt.
Relief i tunneln: Ett 15 meter långt stiliserat mönster av ett rotsystem, ingjutet i tunnelväggen.

Uppdaterad: