Träffa oss och ställ dina frågor om våra skogsarbeten

Vi planerar för trädfällning och gallring i Södra Gunsta. Vill du veta mer? Välkommen att träffa oss i Gunsta 28 september.

I Gunsta ska vi anlägga ett nytt stråk med diken och dammar som ska
hantera dagvatten när området utvecklas. Därför behöver vi under hösten
avverka ett skogsparti intill Hjulaxelvägen. Vi kommer även att gallra träd i stora delar av Södra Gunsta.

Vill du veta mer?

Den 28 september kan du träffa tjänstepersoner från Uppsala kommun som arbetar med utvecklingen av Södra Gunsta.

Tid: Torsdag 28 september 16.00–19.00
Plats: Gångvägen intill Hjulaxelvägen 8

Läs mer och se film om våra skogsarbeten

 

18 september 2023