Planerade sprängningar under byggandet av Fullerö företagsområde

Den här hösten har Uppsala kommun börjat bygga gator och anlägga en dagvattendamm på platsen som kommer att bli Fullerö företagsområde. Under arbetet kommer det att ske planerade sprängningar inom det inhägnade området.

För att kunna bygga vägar och gator behöver vi ibland spränga bort berg
(bergschaktning). Det gör vi ofta när vi bygger. Vi har full förståelse för att det kan kännas obehagligt med sprängningar under rådande omständigheter.

Det går inte att säga exakt var inom området och när sprängningarna behöver
utföras. Det första sprängningsarbetet kommer tidigast att utföras i november
(vecka 46). Sprängningsarbetet kommer endast utföras på dagtid när det är ljust ute.

Innan sprängning varnar vi alltid med

• tre korta signaler ungefär tre minuter innan den första smällen
• en lång signal i ungefär 30 sekunder efter att sprängningen är färdig.

Tidplan för byggarbetet

Utbyggnaden påbörjades i september 2023 och kommer pågå till och med
november 2024. Arbetet utförs av kommunens entreprenör SH bygg, sten och
anläggning.

Fullerö verkamhetsområde

2 november 2023