Fullerö 21:66 verksamhetsområde

Intill Fullerö trafikplats planeras ett verksamhetsområde. Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Inom området kan cirka 500 nya arbetstillfällen skapas.

Planområdet ligger direkt öster om avfarten från E4, Trafikplats Fullerö. Du hittar mer information om planerna för området genom länken nedan.

Uppsala Nord - Uppsalas nya logistik och verksamhetsområde.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 15 oktober 2021. Planen syftar till att skapa ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor och idrottsanläggning.

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57.

Tidplan

  • Utbyggnaden av allmän gata och dagvattendamm påbörjades under hösten 2023 och beräknas pågå i cirka 1 år.
  • Vissa företag har påbörjat byggnation av lokaler.
  • Området beräknas vara färdigställt 2030.

KartaKarta över området.

Uppdaterad: