Idag startar utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan

Efter samrådet under våren 2020 har vi tagit fram ett reviderat förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Nu ställer vi ut det och fram till och med 21 mars 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget. Du kan även lämna förslag till namn på gator, vägar, parker och kvarter inom området.

Förslaget var ute på samråd under våren 2020. Vi fick in cirka 400 yttranden under samrådet och utifrån dessa har vi tagit fram ett reviderat förslag. Du kan ta del av samrådsredogörelsen och det reviderade förslaget här på webben. Du kan lämna synpunkter på det förslaget fram till och med 21 mars 2021.
Ta del av det omarbetade förslaget

I samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan passar vi också på att samla in namnförslag till området. Vilka namn föreslår du på till exempel gator, parker, torg och kvarter i området?
Mer information om att lämna namnförslag på uppsala.se

25 januari 2021