Avslutad utställning 2021 - handlingar

Här kan du ta del av utställningsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Förslaget ställdes ut 25 januari–6 april 2021 och under utställningstiden var det möjligt att lämna synpunkter på det.

Här hittar du utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna och tillhörande bilagor. Du hittar även en kortare version som sammanfattar förslaget. Förslaget ställdes ut 25 januari–6 april 2021 och under utställningstiden var det möjligt att lämna synpunkter på det.

Utställningshandling med bilagor

Kortversion av utställningshandlingen

Den korta versionen av förslaget finns även på engelska.
Läs/ladda ned kortversion på engelska (PDF, 13 MB)

Samrådsredogörelse

Under samrådet 2020 fick vi in cirka 400 yttranden. På länken nedan kan du ta del av samrådsredogörelsen. Där kan du till exempel läsa en sammanfattning av de yttranden som kommit in och en sammanställning av kommunens förslag till ändringar efter samrådet.
Ta del av samrådsredogörelsen (PDF, 3 MB)

Uppdaterad: