Premiär för digitalt samrådsmöte i Uppsala kommun

Den 23 mars anordnades för första gången någonsin ett samrådsmöte i form av ett webbinarium i Uppsala kommun. Totalt var det 137 deltagare som loggade in för att höra presentationen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

Det fysiska möte som var planerat att hållas den 23 mars fick ställas in på grund av smittspridningsrisken av coronaviruset. Istället anordnade vi ett webbinarium. Mötet inleddes av Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och sedan presenterades förslaget av kommunens tjänstepersoner och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via en kommentarsfunktion.

Vid mötet var det 137 deltagare som lyssnade till presentationen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Det fanns ett stort engagemang och totalt fick vi in cirka 120 frågor.

Målsättning om hållbara transporter

Många frågor gällde lösningar för biltrafik och parkering. I planeringen finns en målsättning om hållbara transporter och en ökad attraktivitet för cykel och kollektivtrafik. Det kommer att finnas parkering i parkeringshus för besökande, boende och de som arbetar i området samt korttidsparkering på alla gator. Målsättningen är att 80 procent av resorna i området ska göras hållbara transporter, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik.

Jordbruksmark sparas för framtida matproduktion

Under webbinariet var det många som undrade om det är bättre att planera för den nya byggnationen på skogsmark eller på åkermark. I förslaget till den fördjupad översiktsplanen planerar vi att bevara majoriteten av jordbruksmarken i området eftersom den sparas för framtida matproduktion. När vi står inför valet att bygga bostäder på jordbruksmark eller i uppvuxen skog är det bättre att spara jordbruksmarken. När det gäller Natura2000-områdena Lunsen och Sävjaån får de inte påverkas negativt och kommer att behandlas särskilt i Miljökonsekvensbeskrivningar och i olika tillståndsansökningar.

Se mötet i efterhand

Webbinariet spelades in och du som vill kan titta på presentationen i efterhand. 

Titta på inspelningen av webbinariet på Youtube

Nästa möte planeras till den 15 april

Nästa samrådsmöte är planerat till den 15 april, med samma innehåll som presenterats under de tidigare mötena. Under rådande läge är det fortfarande osäkert i vilken form vi genomför mötet. Med största sannolikhet genomförs även det som ett webbinarium.

Mer information om kommande möte hittar du på sidan Dialoger och möten

Fram till 15 maj är förslaget ute på samråd

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna är ute på samråd till och med den 15 maj. På uppsala.se/sydostra kan du läsa mer om mötena, ta del av förslaget, se en 3D-modell och lämna dina synpunkter i form av ett yttrande.

25 mars 2020