Dialoger och möten

Här hittar du information om dialoger och möten som kommunen bjuder in till under planeringen av de sydöstra stadsdelarna.

Samrådsmöten om förslaget till fördjupad översiktsplan

Samrådet pågår under perioden 2 mars–30 april 2020 och vi bjuder in till samrådsmöten följande datum och tider. Varmt välkommen!

Onsdag 15 april

Tid:18.00–19.00, presentation av förslaget.
Plats: Uppsalarummet, Stationsgatan 12 (hitta på karta)

Under rådande läge är det fortfarande osäkert i vilken form vi genomför mötet den 15 april. Med största sannolikhet genomförs det som ett webbinarium.

Här kan du ta del av de presentationsbilder som visas under samrådsmötena

7 mars – samrådsmöte om fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. (PDF, 24 MB)

Här kan du i efterhand ta del av det webbsända samrådsmötet 

Titta på webbinariet från den 23 mars

Uppdaterad: