Dialoger och möten

Här hittar du information om dialoger och möten som kommunen bjuder in till under planeringen av de sydöstra stadsdelarna.

Under arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna har flera dialoger och möten genomförts.
Ta del av genomförda dialoger och möten

Under det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplaner kommer fler dialoger och möten planeras in där du kan engagera dig i hur de sydöstra stadsdelarna ska utvecklas. Genom dina synpunkter kan vi utveckla de sydöstra stadsdelarna till en stad med gröna, ljusa och sociala miljöer och kvarter med blandade hustyper.

 

Uppdaterad: