Dialoger och möten

Här hittar du information om dialoger och möten som kommunen bjuder in till under planeringen av de sydöstra stadsdelarna.

Under utställningsperioden har vi genomfört ett direktsänt utställningsmöte och ett direktsänt panelsamtal med möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Vi har även genomfört två chatt-tillfällen med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och ansvariga tjänstemän. 

Ta del av genomförda dialoger och möten

 

 

Uppdaterad: