Dialoger och möten

Här hittar du information om dialoger och möten som kommunen bjuder in till under planeringen av de sydöstra stadsdelarna.

Under mars och april 2020 har vi haft tre samrådsmöten om förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Två av mötena har vi genomfört digitalt för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit för stort engagemang och för alla diskussioner och frågor som kommit in till oss under mötena.

Läs mer och se vilka frågor som diskuterades under samrådsmötena

Uppdaterad: