Dialoger och möten

Här hittar du information om dialoger och möten som kommunen bjuder in till under planeringen av de sydöstra stadsdelarna.

Under utställningsperioden 25 januari–6 april 2021 genomförde vi ett direktsänt utställningsmöte och ett direktsänt panelsamtal. Under sändningarna var det möjligt för Uppsalabor att ställa frågor till de medverkande. Vi har även genomfört två chatt-tillfällen med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och ansvariga tjänstemän. 

Ta del av genomförda dialoger och möten

 

 

Uppdaterad: