Byggstarten närmar sig

Korsningen av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden kommer att börja byggas om först. Det arbetet startar i månadsskiftet oktober/november.

Korsningen av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden kommer att börja byggas om först. Det arbetet startar i månadsskiftet oktober/november 2021.  Befintliga ledningar på östra sidan (Kungsängen) måste flyttas på grund av att av brofästet begränsar tillgängligheten till dessa ledningar.

Bron byggs med en fil i vardera riktningen, det blir en bro för bilister, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående. Gång- och cykelbanor avskiljs från motorfordon med kantsten, skyddsräcken monteras mot Fyrisån. Det är idag inte planerat för att kollektivtrafik ska ledas över bron.

Läs här om tidplanen för bygget

Håll utkik efter nyhetsbrev och annan information om bygget

29 september 2021