Detaljplanen är godkänd

Detaljplanen för den nya bron har godkänts av plan- och byggnadsnämnden och skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom södra åstråket. Tullgarnsbron ska utformas för att klara bil och busstrafik samt ha dubbelriktade gång- och cykelbanor.

I planområdet ingår till viss del gatorna Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen vilket gör det möjligt att lägga om trafikflöden i innerstaden. Detaljplanen berör också en del av de anslutande gatorna Kungsgatan, Östra Ågatan och Sjukhusvägen.

Läs mer om detaljplanen 

13 december 2019