Förslag till detaljplan för Tullgarnsbron på granskning

Från 29 april till och med 24 juni 2019 var förslaget till detaljplan för Tullgarnsbron ute på granskning. Nu sammanställs de synpunkter på förslaget som kom in till kommunen.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny öppningsbar bro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket. 

Stadsdelen Kungsängen omvandlas från industriområde till innerstad och den föreslagna bron blir en viktig länk mellan den östra och den västra sidan av Fyrisån. Bron förväntas lösa en del av trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron. 

Lämna synpunkter på förslaget

Du kan läsa planförslaget men inte längre lämna synpunkter 
Läs planförslaget 

 

10 juli 2019