Förslag till detaljplan för Tullgarnsbron på granskning

Från 29 april till och med 31 maj 2019 är förslaget till detaljplan för Tullgarnsbron ute på granskning. Under perioden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny öppningsbar bro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket. 

Stadsdelen Kungsängen omvandlas från industriområde till innerstad och den föreslagna bron blir en viktig länk mellan den östra och den västra sidan av Fyrisån. Bron förväntas lösa en del av trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron. 

Lämna synpunkter på förslaget

Du kan läsa planförslaget och lämna synpunkter via webbformulär här på webben.
Läs planförslaget och lämna synpunkter via webbformulär

Det går också bra att skicka in dina synpunkter via post till:

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Eller skicka e-post till: sbf.planadministrator@uppsala.se

Märk ditt brev med diarienumret "PBN 2012-020082"

25 april 2019