Nu tar vi ned träd där Tullgarnsbron ska byggas

1 februari börjar vi att fälla de träd som behöver tas ned där Tullgarnsbron ska byggas.

Det är cirka 40 träd som kommer att fällas nu i första omgången. Arbetet beräknas pågå under en vecka. Längre fram i vår kommer ytterligare 20 träd att tas ned längs med Ulleråkersvägen. Totalt är det alltså cirka 60 träd som behöver fällas för att vi ska kunna bygga den nya bron för biltrafik och gång- och cykeltrafik vid Kungsängsesplanaden.

Återplantering av träd

Vi kommer att återplantera lika många träd som tas ned, cirka 60 träd. Till exempel ska vi plantera en ny allé som kommer att sträcka sig från Sjukhusvägen hela vägen fram till brofästet. Vi återplanterar också flera träd vid södra Ulleråkersvägen, från bangolfen i riktning söderut. De träd som kommer att återplanteras är av sorten Bergek, Skogslönn och Silverpil.

Återplanteringen hänger ihop med brobygget, men vi räknar med att alla träd ska vara planterade senast sommaren 2024.

Så används träden som tas bort

De träd som vi tar bort är av blandade trädsorter i olika kvaliteter. Delar av de fällda träden kommer att placeras i en så kallad faunadepå. En faunadepå består av trädstammar som läggs samlade på en plats i naturen för att öka den biologiska mångfalden.

Vi kommer också att sätta upp mulm- och fladdermusholkar inom området. En mulmholk är en låda som liknar en fågelholk, men som är avsedd för insekter. Holken är fylld med sågspån, löv och ibland även annat material som påverkar näringshalt och fuktighetsförhållanden. Syftet med mulmholkarna är att efterlikna förhållanden i trädhåligheter.

Bilden nedan visar vilka träd som ska sparas som högstubbe, skyddas och beskäras, samt vilka träd som ska tas bort. Den visar också var holkar av olika slag kommer att placeras ut.

Visa bilden nedan i större formatträdåtgärder-västra-sidan_liten.jpg

Bryggor, trappor och planteringar

I början av februari 2022 kommer vi även att börja bygga bryggor, gradänger, trappor och planteringar längs västra åpromenaden som är en förlängning av det befintliga åstråket från Stadsträdgården mot Kungsängsleden. Sträckan som tidigare mest varit en passage längs med Kap kommer att få flera platser där du kan sitta ner och dessutom få mer vattenkontakt.

Information om utvecklingen av södra åstråket

1 februari 2022