Omledning av trafik i oktober

Innan vi börjar bygga själva brodelen över Fyrisån måste förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken, hela arbetsområdet ska etappvis stängslas in.

Trafiken på Kungsängsesplanaden från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan kommer att behöva ledas om till andra gator under entreprenadtiden. Samtliga trafikanter ombeds följa aktuell skyltning på plats. 

Gång- och cykeltrafikanter kommer att under hela byggtiden kunna ta sig fram i nord-/sydlig riktning på båda sidor av Fyrisån. Det kommer också att vara möjligt att ta sig genom området från Ulleråkersvägen och Eklundshovsvägen till fots eller på cykel till den förskola som ligger i området.

Läs mer här om tidsplanen för projektet

29 september 2021