Så här cyklar eller går du förbi området

Det kommer att under hela byggarbetstiden vara möjligt att ta sig förbi med cykel eller till fots.

Vi vill göra det lättare för dig som inte åker bil att ta dig fram trots att vi ska bygga en ny bro mitt i staden. 

På sidan om "För dig som går eller cyklar" har vi publicerat en karta som kan underlätta.

12 november 2021