För dig som går eller cyklar

Bron byggs med en fil i vardera riktningen, det blir en bro för bilister, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående.

Det blir separerade gång- och cykelbanor på bron med kantsten som avskiljning mot biltrafiken samt ett skyddsräcke mot Fyrisån.

Under byggtiden

Gång- och cykeltrafiken kommer under hela byggtiden kunna ta sig fram i alla riktningar på båda sidorna av Fyrisån.

Tillfälliga vägar, gång- och cykelbanor så kan placeringen förändras under byggtiden men allmänheten kan alltid passera på ett säkert sätt.

Entreprenören har ansvar att ansöka om och följa godkänd trafikanordningsplan. Vänligen följ skyltar och anvisningar. Vid osäkerhet påkalla entreprenörens uppmärksamhet vid passage.

Uppdaterad: