För dig som går eller cyklar

Bron byggs med en fil i vardera riktningen, det blir en bro för bilister, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående.

Det blir separerade gång- och cykelbanor på bron med kantsten som avskiljning mot biltrafiken samt ett skyddsräcke mot Fyrisån.

Under byggtiden

Gång- och cykeltrafikanter kommer att under hela byggtiden kunna ta sig fram i nord-/sydlig riktning på båda sidor av Fyrisån. Det kommer också att vara möjligt att ta sig genom området från Ulleråkersvägen och Eklundshovsvägen till fots eller på cykel till den förskola som ligger i området. 

Tillfälliga vägar kommer att byggas och skyltas för allas säkerhet. 

Övrig trafik på till exempel Kungsängsesplanaden (från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan) kommer att behöva ledas om helt till andra gator under entreprenadtiden.

Nedan ser du en karta över hur du kan ta dig förbi platsen under den första fasen av byggprojektet. 

Vill du ladda ned en karta över hur du kan ta dig förbi platsen så finns den här (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: