Tyck till om detaljplanen för Centrala Ulleråker

Nu finns detaljplanen för Centrala Ulleråker ute på samråd. Samrådstiden pågår 17 juni–2 september 2016.

Nu finns planhandlingarna för Centrala Ulleråker ute på samråd. Du kan lämna synpunkter på detaljplanen fram till 2 september. 
Läs planhandlingarna för Centrala Ulleråker.

Samrådsmöte 24 augusti

Vi kommer även ha ett samrådsmöte för att ta del av era frågor och synpunkter om detaljplanen.

När: onsdag 24 augusti
Plats: Emmy Rappes väg 7
Tid: 18.00–20.00

För att säkra en plats på mötet behöver du anmäla dig senast 22 augusti.

18 juli 2016