Så ska Uppsala C utvecklas – delta i kommande dialoger

Under hösten kommer du ha möjlighet att tycka till om utvecklingen av Uppsala C. Men redan nu kan du läsa om hur vi planerar att skala upp och utveckla stationsområdet.

Under hösten kommer du ha möjlighet att tycka till kring utvecklingen av Uppsala C i samband med de dialoger som vi kommer att genomföra. Men redan nu kan du läsa mer om hur vi planerar att skala upp och utveckla stationsområdet på uppsala.se/uppskalac.

Om du har vägarna förbi Uppsala C kan du också ta del av de skyltar som vi satt upp på området. Skyltarna visar på plats till exempel var vi planerar att de nya broarna över järnvägsspåren ska gå och var det större stationshuset ska ligga.

Mer information kring kommande dialoger kommer under hösten. Besök gärna uppsala.se/uppsakalac för att läsa mer.

9 september 2022