Så utvecklar vi Uppsala C

Under de kommande åren kommer en stor utveckling att ske av Uppsala C. Här kan du läsa om de planer som finns.

När vi planerar för utvecklingen av Uppsala C och stationsområdet tänker vi långsiktigt. I vår planering tar vi därför höjd för hur vi lever och reser idag men även för hur våra liv ser ut om 10, 20 och 30 år.

I vår planering ska vi se till att vi har ett stationsområde som:

  • har kapacitet som lokal, regional och nationell bytespunkt för kollektivtrafik
  • har kapacitet för alla de människor som rör sig i och genom stationen
  • är en levande och attraktiv plats som skapar mervärden för omkringliggande områden
  • kan utvecklas och byggas ut etappvis.

Se skiss över hur vi planerar att bygga om stationsområdet

Cykel och parkering

Vi planerar att bygg om cykelstråken i nordsydlig riktning längs med spåren. . I och med det ska Sidenvävargatan få ett stärkt Sidenvävargatan ska enligt plan få ett stärkt cykelstråk med en bro över Strandbodgatan så att en framtida koppling längs med spåren söderut kan möjliggöras.

Cykelparkeringar ska enligt plan finnas på båda sidor om tågspåren, med fokus på det nya moderna cykelparkeringshuset på stationsområdets västra sida. Vi planerar även att Centralpassagen ska förlängas för att säkerställa en god koppling mellan stadens östra och västra sida. Vi vill även erbjuda en entré till det nya cykelparkeringshuset i nivå med Centralpassagen. Här ska du kunna parkera i ett tryggt, effektivt och modernt cykelgarage som kommer koppla dig som cyklist direkt till respektive plattform. Cykelparkeringen beräknas rymma 4500 cykelplatser. 

Uppsala C_cykel och parkering.jpgBild: Centralpassagen mot innerstaden, med cykelparkeringshuset till vänster i bilden. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Större stationshus

Det ska vara lätt att hitta till Uppsala C och att orientera sig på plats. Utgångspunkten för Uppsala C blir därför ett större stationshus. Vi planerar för att det nya stationshuset ska stå mitt i stationsområdet och ha flera in- och utgångar med direkt förbindelse till tågspåren, bussar, spårväg, cykel och taxi. Det ska binda ihop Centralpassagen med det nya cykelparkeringshuset. Detta innebär att du som cyklist ska kunna ta dig direkt till tågperrongen efter att ha parkerat din cykel.

Uppsala C_större stationshus.jpgBild: Uppsala C får ett helt nytt och större stationshus, söder om nuvarande Centralpassage. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Torget utvecklas och skapar plats för mer uteserveringar

Olof Palmes plats ska ge en stark identitet till hela stationsområdet. Planen är att dagens taxiuppställning ges en ny placering och det cirkulära torget framför det äldsta stationshuset blir en naturlig mötesplats som vibrerar av resenärer och uteserveringar. Här möts resenären som ska byta tåget mot bussen, turisten som tar spårvägen vidare söderut eller cyklisten som ska vidare österut till Fålhagen. Torget omfamnas av och länkar samman den gamla stationsbyggnaden, dagens terminalbyggnad och Centralpassagen med det nya större stationshuset.

Uppsala-C_torget utvecklas.jpgBild: Det cirkulära torget framför det äldsta stationshuset blir en naturlig mötesplats. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Gunnar Leches park återinförs som stadspark

Gunnar Leche var stadsarkitekt i Uppsala i början av 1900-talet och har satt stark prägel på stan. Han har fått ge namn åt det parkområde som löper utmed Kungsgatan och som tillkom i samband med den tidigare ombyggnationen av stationen. Planen är nu att parken utvidgas och omfattar ett större område som sträcker sig från Stadshuset till Olof Palmes plats. Vi planerar även för att dagens cykelparkering i samband med utvidgningen av parken flyttas till det nya cykelgaraget i anslutning till Centralpassagen.

Uppsala C_ny stadspark.jpgBild: Gunnar Leches park utvidgas till ett större område som sträcker sig från Stadshuset till Olof Palmes plats. Visionsbild av C.F. Møller Architects.

Stationsbro över spåren

Vi planerar att en ny gångbro ska byggas över spåren från det nya stationshuset. Från den nya stationsbron tar man sig direkt ner till tågperrongerna. Bron bjuder på en fin utsikt över Uppsala.

Gångbro mellan Fjalars gränd och östra sidan

Vi planerar även för en ny gångbro från Fjalars gränd och östra sidan om järnvägen. Även här tar du dig direkt ner till tågperrongen. Bron blir en viktig länk mellan den västra och östra sidan av stationsområdet.

Uppdaterad: