Om bron

Ökad framkomlighet

Den nya bron är en klaffbro med anslutande fasta brodelar. Den är betydligt bredare än den tidigare bron, med två körbanor och separata gång- och cykelbanor på varje sida av bron.

Konstruktionen är en så kallad samverkanskonstruktion mellan betong och rostfritt stål. Material och teknik har valts med omsorg för miljön genom exempelvis rostfritt stål och mekanik i form av ett panamahjul i klaffkammaren. Det är en konstruktion som saknar hydraulik och därför inte heller kräver några hydrauloljor som riskerar att läcka ut.

Anpassad till landskapet

Målet var att bygga en bro som ska vara så slimmad som möjligt, som smälter in i landskapet utan att dominera och ta över. Brostöden är byggda små som möjligt för att inte blockera sikten utan ge ett öppet intryck. Likadant är det med broräckena. Den nya bron har ett glest broräcke med sidor av plexiglas för att ge fri sikt och samtidigt hindra att personer och föremål faller från bron.

Brostöd och landfästen är delvis klädd in med natursten – ett sätt att återknyta till den gamla bron. Vi har tagit tillvara på stenar från den gamla bron, de används som krön på sponten längs gång- och cykelbanan på Knivstasidan.

Vacker belysning

Belysningen i området runt bron är placerade och utformade för att inte blända, störa eller ta överhanden. Med hjälp av dolda ljuskällor, integrerade i bro- och gångvägsräcken och parkbänkar skapas en varm, mysig atmosfär. Även parkområdena på Knivstasidan är belysta på samma mjuka sätt.

Flottsundsbron med öppen klaff under natten

Uppdaterad: