Miljö

Hållbart tänkande

En viktig faktor under utvecklingsarbetet har varit att minimera miljöpåverkan. För att minska miljöpåverkan i området har den nya bron försetts med ett elmekaniskt drivsystem som eliminerar behovet av hydrauloljor. Vidare används rostfria stålbalkar i konstruktionen. Det minskar underhållsbehovet väsentligt och gör till exempel blästring onödigt, eftersom balkarna inte kommer behöva målas och målas om.

Rening av vatten

En annan nyhet är att det vatten som idag rinner från bron och direkt ner i ån samlas upp för att renas. Det sker i tre steg:

  • slamavskiljning
  • oljeavskiljning
  • avskiljning av tungmetaller.

Även vattnet i klaffkammaren pumpas upp för oljeavskiljning.

Utrymme för vattenturbin

I samarbete med Uppsala Universitet förbereds ett utrymme anpassat för en vattenturbin. Avsikten är att forska på energiutvinning ur långsamt strömmande vatten. Längs broräcket förbereds också för möjligheten att placera solceller i framtiden. Slutligen byggs bullerskärmar en bit längs vägen på Uppsalasidan, för att skydda de fastigheter som ligger närmast bron från trafikbuller.

Uppdaterad: