Aktuell status i Hindsgavl

Vi sammanställer nu alla yttranden som kommit in under samrådsprocessen och återkommer när vi har en redogörelse klar.

Detaljplanen antagen

Plan- och byggnadsnämnden antig detaljplanen för kvarteret Hindsgavl den 20 oktober 2022.

Granskning avslutad

Vi fick in 60 yttranden under granskningen. Ingen förändring av förslaget gjordes efter granskiningen.

Granskning 

Mellan den 20 maj och 15 juni äger granskningen rum. Då finns möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Sammanställning av samrådet pågår

Tack för alla yttranden i samrådsprocessen. Vi sammanställer nu dessa och återkommer med en redogörelse. Ambitionen är att ställa ut förslaget för granskning före sommaren 2022.
Mer om samrådsresultatet på ett övergripande plan.

Samråd mellan 10 september och 22 oktober

Den 26 augusti 2021 beslutade plan- och byggnadsnämnden att planförslaget som vi och fastighetsägaren tagit fram skulle gå ut på samråd och där igenom få in synpunkter från boende i närheten och allmänhet. Samrådet pågick mellan 10 september och 22 oktober. Ett samrådsmöte hölls den 20 september där förslaget presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor. 

Dialogplan finns för ökad trygghet 

Tidigare har en dialogplan tagits fram för kvarteret Hindsgavl. En dialogplan är ett tjänstedokument som beskriver hur vi ska säkerställa att du som invånare ska vara trygg med att du får information om planprocessen i kvarteret Hindsgavel och närliggande utvecklingsområden.

Med dialogplanen säkerställer vi också att du som bor i området får möjlighet att delta i de aktiviteter som kommunen anordnar för att skapa delaktighet och samla in synpunkter om utvecklingen av kvarteret.

Läs om planprocessen på uppsala.se.  

Läs dialogplanen. (PDF, 2 MB) 

Uppdaterad: