Aktuell status i Hindsgavl

Planarbetet befinner sig just nu under utredningsfasen då ett första planförslag tas fram inför samråd. Samrådet är planerat till september 2021 och beslut om detta fattas i augusti.

Dialogplanen för kvarteret Hindsgavel färdig. En dialogplan är ett
tjänstedokument som beskriver hur vi ska säkerställa att du som invånare ska vara trygg med att du får information om planprocessen i kvarteret Hindsgavel och närliggande utvecklingsområden.

Med dialogplanen säkerställer vi också att du som bor i området får möjlighet att delta i de aktiviteter som kommunen anordnar för att skapa delaktighet och samla in synpunkter om utvecklingen av kvarteret.

Här kan du läsa om planprocessen.  

Läs dialogplanen. (PDF, 2 MB) 

Uppdaterad: