Granskning av detaljplan vid Blodstensvägen

Vid sitt sammanträde 27 juni beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut en detaljplan vid Blodstensvägen på ny granskning under hösten 2017. Samtidigt pågår ett parallellt arbete med att bearbeta alla synpunkter som kommit in på förslaget till planprogram.

Detaljplanen Norby 31:74 som ska ställas ut på ny granskning ligger i naturområdet mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen och omfattar 140 nya bostäder. Arbetet med detaljplanen startade redan 2010 och syftet är att möjliggöra fyra punkthus i befintlig naturmark, ett lamellhus längs Norbyvägen och en ny tillfartsgata med anslutning mot Norbyvägen. Planen ställdes ut för samråd 2012 och granskning 2014, men eftersom tre år passerat sedan granskningen väljer nämnden att ställa ut planen igen. Det är bland annat på grund av fördjupade fladdermusinventeringar i området som planen har blivit fördröjd. Efter granskningen kommer detaljplanen att tas upp i nämnden för beslut om antagande. Byggherre är Besqab.
Detaljplanen vid Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen är en av de detaljplaner som kommunen arbetar med. Det finns även andra planarbeten som pågår.
Se aktuella detaljplaner i Eriksberg

Förslag till planprogram

Parallellt med olika detaljplanearbeten i Eriksberg pågår arbetet med planprogrammet, där kommunen hade ett samrådsmöte - som var välbesökt -  i januari 2017. Sedan samrådet pågår ett omfattande arbete med att bearbeta alla synpunkter som då kom in.  Arbetet handlar om att se över om, och i så fall på vilket sätt, förslaget till planprogram ska justeras.
Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp om stadsdelens utveckling för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för hela stadsdelen. Mer information om förslaget till planprogram kommer under hösten.
Se samrådsförslaget till planprogram

6 juli 2017