Informationsmöte 16 november om planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

I slutet av 2016 skickade Uppsala kommun ut ett förslag på planprogram som du som invånare fick lämna synpunkter på fram till mars. Nu har kommunen arbetat om förslaget efter de synpunkter som kom in.

Inför godkännande av planprogrammet bjöd plan- och byggnadsnämnden in till ett informationsmöte i Eriksbergskolans aula och matsal 16 november där kommunen presenterade förändringarna i planprogrammet. Under kvällen hölls tre informationsföreläsningar med samma innehåll vid varje tillfälle.

Här kan du läsa presentationsmaterialet från informationsmötet:

Läs mer om planprogrammet och området utbredning. 

8 november 2017