Gränby

I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 är Gränby en av Uppsalas fyra stadsnoder. En stadsnod är ett regionalt och lokalt centrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken som ska skapa närhet och mervärden i vardagen för alla de som bor i området. Stadsnoden ska komplettera innerstaden med hög koncentration av bebyggelse, verksamheter, service och bostäder.

Utvecklingsplan för Gränby

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna projektdirektiv för utvecklingsplan för Gränby. I och med det stora intresset för en fortsatt utveckling i området behöver kommunen tydliggöra en utvecklingsinriktning som kan vägleda befintliga och framtida aktörer i området. I utvecklingsplanen ska kommunen utreda vilka funktioner och verksamheter som är lämpliga och till ytan möjliga att etablera i Gränbys nordvästra delar.

Utvecklingsplanen kommer sedan att ligga till grund för fortsatt planering av området.

Plan för ökad trygghet

Kommunen ska även ta fram en plan med åtgärder som på både lång och kort sikt stärker tryggheten i Gränbyområdet. 

Tidplan

Utvecklingsplanen beräknas vara färdig för politiskt beslut i november 2019. 

Läs kommunstyrelsens ärende om projektdirektiv för utvecklingsplan Gränby

Issportarena i Gränby

16 maj 2019 tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att sätta igång arbetet med ett förslag till ny detaljplan för issportarenan.
Läs mer om issportarenan i Gränby 

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: