Stor evenemangsarena och simhall i Gränby

I Gränby planeras en evenemangsarena som är stor nog att rymma upp till 6000 åskådare. Här kan både större hockeymatcher, konståkningstävlingar och andra evenemang arrangeras. Dessutom planeras en simhall för simsport med hopptorn och utomhusbassäng.

25 mars 2019 fattade kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslut att bygga en arena för issport för 5000 åskådare. Efter beslutet gjordes bedömningen att Uppsala har behov av en ännu större arena och att platsen där den ursprungliga arenan skulle stå var för liten.

Kommunen ser också behov av en ny simhall. Den ska ersätta delar av verksamheten i Fyrishovs simhall, som är i dåligt skick. Därför fattade plan- och byggnadsnämnden ett nytt beslut 24 mars 2022 att ge positivt planbesked till en ny detaljplan för

  • en ny evenemangsarena för 6000 åskådare
  • en ny simhall med möjlighet till ett högt hopptorn och utomhusbassäng.

SM och SHL ska kunna arrangeras

Evenemangsarenan är tänkt att passa den Svenska hockeyligan (SHL) och Svenska mästerskapet (SM) i konståkning. Andra evenemang kan också arrangeras här som till exempel konserter, mässor, banketter eller andra sporter som handboll eller ridsport.

BMX-bana och batterilager behöver flyttas

Marken som är tänkt att användas för byggnationerna ligger mellan Bärbyleden, Österleden och Edith Södergrans gata och ägs till stor del av kommunen. Området är cirka sex hektar stort. Här ligger idag en BMX-bana och ett batterilager i Vattenfalls regi, som kommer att behöva flyttas. Här ligger också Arenahotellet som genom den nya detaljplanen också kan få möjlighet att bygga ut, för att kunna ta emot fler gäster som besöker den nya arenan.

Följer Uppsala kommuns strategier för näringsliv och trygghet

Förslaget ligger i linje med kommunens strategier för att skapa fler arbetstillfällen och gynna näringslivet. Genom att bygga tillgängliga cykel- och gångbanor ökar tillgängligheten och flödet av människor i området. Det skapar trygghet på platsen. I en tidigare utvecklingsplan för Gränbyfältet har kommunen bedömt att området är lämpligt för skola, gymnasieskola, idrott eller kontor. Den föreslagna detaljplanen överensstämmer med utvecklingsplanen i stort, men innebär att den skola som föreslås på platsen måste få en annan placering.

Idrottsliga och föreningsrelaterade frågor

Biträdande förvaltningsdirektör kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Magnus Jansson
Uppdaterad: