Seminariet

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. Byggnaderna är ritade av Axel Lindegren och byggdes 1914–1916. Byggnaderna ger, tillsammans med trädgårdsanläggningen från samma tid, området en tydlig karaktär med starka miljöskapande och kulturhistoriska värden.

Detaljplanen som fick laga kraft i september 2022 gör det möjligt att i kvarteret bygga cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Seminarieparken som idag är en privat trädgård kommer under 2023 att övergå i kommunens ägo. Den kommer att utvecklas till en allmän park för hela Uppsala och nu vill vi veta hur du vill använda parken i framtiden.