Seminariet

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. Byggnaderna är ritade av Axel Lindegren och byggdes 1914–1916. Byggnaderna ger, tillsammans med trädgårdsanläggningen från samma tid, området en tydlig karaktär med starka miljöskapande och kulturhistoriska värden.

Detaljplanen som fick laga kraft i september 2022 gör det möjligt att i kvarteret bygga cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Seminarieparken som har varit en privat trädgård har övergått i kommunens ägo.

Aktuellt

Seminarieparken rustas upp under 2024

Kommunen startar upprustning av parken under våren 2024 och det mesta av arbetet beräknas vara klart under hösten 2024. Under tiden kommunen rustar parken kommer den vara tillgänglig för allmänheten i mycket begränsad omfattning.

Gående och cyklister kommer att bli hänvisade till tillfälliga alternativa vägar runt parken under pågående arbete.

2 april 2024