Seminarieparken

Seminarieparken är en attraktiv park och och kommer nu att utvecklas till en ännu större tillgång för hela Uppsala. I arbetet med att rusta parken inspireras vi av tidsepoken kring 1910-talet då parken anlades. Vi hoppas att den återigen blir en mötesplats för promenader, vila och picknick.

Seminarieparken har framtill idag varit en privat trädgård. Nu har den övergått i kommunens ägo. Seminarieparken har med sina fina kvaliteter goda förutsättningar att utvecklas till en allmän park för hela Uppsala.

Parken används idag flitigt och är en tillgång för många i närområdet. Norlandias förskola och Uppsala musikklasser har sina verksamheter i seminariebyggnaden och använder trädgården för olika aktiviteter.

Att kommunen tar över ägandet innebär att trädgårdens värden kan skyddas och förädlas.

Seminarieparken anlades under 1910-talet i en nationalromantisk stil. Vindlande gångar, prunkande rabatter och tidsenlig möblering är inslag från epoken. Parken var en mötesplats där man flanerade och visade upp sig enligt tidens ideal.

Den nya gestaltningen av parken är inspirerad av denna tidsepok samtidigt som den uppfyller dagens behov och stämning genom ett noggrant utvalda växter och en möblering som relaterar till det ursprungliga parkidealet. Parken ska återigen bli en mötesplats för stadens invånare med möjlighet för promenader, lek, uppträdanden samt vila och picknick.

Illustrationsplan UNT (1).jpg

Uppdaterad: