Seminarieparken

Seminarieparken är en attraktiv park och har de rätta förutsättningarna att utvecklas till en ännu större tillgång för hela Uppsala. Redan idag tillför parken stora kvaliteter som med rätt planering och vidareutveckling kan möta även framtidens behov.

Seminarieparken är idag en privat trädgård som under 2023 kommer att övergå i kommunens ägo. Seminarieparken har med sina fina kvaliteter goda förutsättningar att utvecklas till en allmän park för hela Uppsala.

Parken används idag flitigt och är en tillgång för många i närområdet. Norlandias förskola och Uppsala musikklasser har sina verksamheter i seminariebyggnaden och använder trädgården för olika aktiviteter.

Att kommunen tar över ägandet innebär att trädgårdens värden kan skyddas och förädlas. Kommunens plan är att genomföra en varsam upprustning under kommande år.

seminarieparken_lågupplöst.png
Öppna kartan i större format.

Vad händer nu?

Under våren kommer kommunen att ta fram ett underlag för kommande upprustning av parken.

Vad händer framöver?

Kommunen planerar preliminärt för en upprustning av parken med start under våren 2024. Upprustningen kommer uppskattningsvis att pågå under ett år. Under tiden kommunen rustar parken kommer den vara tillgänglig för allmänheten i mycket begränsad omfattning.

Gående och cyklister kommer att bli hänvisade till tillfälliga alternativa vägar runt parken under pågående entreprenad.

Uppdaterad: