Pågående utveckling

Utvecklingen av Storvreta är ett långsiktigt projekt med flera politiska beslut i grunden. För projektets framfart är det viktigt med en bred politisk samsyn samt en välförankrad process hos både politiker och medborgare.

 

Se vår film som visar pågående utveckling i området

Grafisk karta 20210519_jpeg (2).jpg

Detaljplaneområdet

1. Grandins backe

2. Storvreta centrum

3. Södra Storvreta etapp 1

4. Södra Storvreta etapp 2

5. Fullerö trafikplats

6. Fullerö 21:66

7. Fullerö skolområde

8. Fullerö hage

9. Fullerö depå

10. Södra verksamhetsområdet

---Planerade huvudgator

Utvecklingen av Storvreta sker genom flera delprojekt som samtliga befinner sig i tidiga skeden i planprocessen. Ramarna för projektet är dels kommunövergripande styrdokument, dels den politiskt beslutade fördjupade översiktsplanen från 2012 samt genomförandeplan från 2018. Den senare är en komplettering av genomförandeavsnittet i FÖP Storvreta och togs fram då flera avgörande förutsättningar för utvecklingen förändrats. 

Uppdaterad: