Pågående utveckling

Utvecklingen av Storvreta är ett långsiktigt projekt med flera politiska beslut i grunden. För projektets framfart är det viktigt med en bred politisk samsyn samt en välförankrad process hos både politiker och medborgare.

storvreta_ny_lågupplöst.jpg 1. Grandins backe
2. Storvreta centrum
3. Södra Storvreta etapp 1
4. Södra Storvreta etapp 2
5. Fullerö trafikplats
6. Fullerö 21:66 verksamhetsområde
7. Fullerö skolområde
8. Fullerö bostäder
9. Fullerö depå
10. Södra verksamhetsområdet

Karta över området.

Öppna kartan i en större version.

Detaljplaneområdet

Utvecklingen av Storvreta sker genom flera delprojekt. Ramarna för projektet är dels kommunövergripande styrdokument, dels den politiskt beslutade fördjupade översiktsplanen från 2012 samt genomförandeplan från 2018. Den senare är en komplettering av genomförandeavsnittet i FÖP Storvreta och togs fram då flera avgörande förutsättningar för utvecklingen förändrats. 

Uppdaterad: