Stort intresse för livesänt utställningsmöte med chatt

Tisdagens livesända utställningsmöte om planerna för de sydöstra stadsdelarna var välbesökt med 663 personer som tittade. Under den två och en halv timme långa sändningen ställdes över 300 frågor i en chatt som var öppen under hela mötet.

Förslaget till en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna var ute på samråd under våren 2020. Under samrådet fick vi in cirka 400 yttranden och utifrån dessa har vi arbetat om förslaget.

Utställningen av det omarbetade förslaget pågår till och med 21 mars. På grund av rådande covid-19 pandemi finns inte möjlighet till de möten vi är vana vid, utan vi har tvingats till digitala lösningar för att minska risken för smittspridning. Under tisdag kväll höll vi ett första möte där förslaget och de ändringar som gjorts efter samrådet presenterades.

Många såg sändningen och var engagerade i chatten

Det var 663 personer som följde sändningen och vi fick in över 300 frågor i chatten. Många av de frågor som har ställdes under mötet handlade om bebyggelsen och hur tätt det planeras att byggas. Det ställdes också flera frågor om befintliga grönområden, planens påverkan på klimat och miljö och utvecklingens koppling till avtalet med staten (Uppsalapaketet).

– Att nå ut till över 600 personer är betydligt fler än vad vi hade kunnat göra i ett fysiskt möte. Jag hoppas att de som tittade fick en djupare förståelse för förslaget och varför vi gör den här satsningen i de sydöstra stadsdelarna. Tekniken har sina begränsningar vilket gjorde att vi inte kunde ta emot följdfrågor. Vi hann heller inte svara på alla frågor den här gången. Men vi återkommer till dem, vid kommande chatt-tillfällen och här på webben, säger Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare på Uppsala kommun.

– Vi har fortfarande mycket att utveckla när det kommer till digitala möten, men att så här många Uppsalabor har möjlighet att delta i ett samrådsmöte är unikt. Det var väldigt givande och en bra chans att svara på många frågor. Jag hoppas att de som är intresserade deltar i kommande möten och chattillfällen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se sändningen i efterhand 

För de som inte hade möjlighet att se tisdagens livesändning finns en inspelad och textad version tillgänglig här på webben.
Se den inspelade sändningen från utställningsmötet

Kommande digitala möten

Nästa tillfälle att ställa frågor direkt till de ansvariga är den 3 mars då vi direktsänder ett panelsamtal med bland annat Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Göran Enander, landshövding i Uppsala län. Vi har också chatt-tillfällen 10 och 17 mars med Erik Pelling och ansvariga tjänstemän.

Fram till och med 21 mars kan du lämna synpunkter på det omarbetade förslaget. Du hittar mer information om digitala möten och utställningsförslaget via länkarna nedan.

Information om digitala möten under utställningstiden
Ta del av utställningsförslaget

18 februari 2021