Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med Ultunaområdet är du välkommen att kontakta oss:

Ulrica Ström, Projektledare, Mark- och exploateringsavdelningen

Telefon: 018–727 45 68

E-post: ulrica.strom@uppsala.se

 

Anna Åberg, Kommunikatör, Kommunikationsstaben

Telefon: 018–727 13 47

E-post: anna.aberg@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: