Etapper och detaljplaner

Ultunaområdet kommer att utvecklas etappvis under de närmaste 25 åren.

En preliminär tidplan för de olika delprojekten:

Delprojekt Projektstart Preliminärt innehåll
Malma 2020 50 småhus.
Centrala Ultuna   200 bostäder, 150 000 kvm verksamhetslokaler.
Norra Ultuna   3 200 bostäder, verksamhetslokaler.
Norra Sunnersta 2022 800 bostäder, övervägande markbostäder.
Södra Ultuna   1 100 bostäder, verksamhetslokaler.
Västra Bäcklösa   700 bostäder.

Detaljplaner på Uppsala.se

Uppdaterad: