Gottsundaområdet

Uppsala kommun arbetar ständigt för att utveckla Gottsunda. Alla som bor i området, företag, föreningar och andra organisationer är viktiga krafter.

Läs mer om utvecklingen av Gottsundaområdet

Uppdaterad: