Det här är fyrspårsavtalet

Fyrspårsavtalet är ett investeringspaket i mångmiljardklassen för transportinfrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder. Det kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen.

Ett avtal mellan staten, regionen och kommunen

Staten ska i Uppsala kommun delfinansiera byggandet av en ny bro över Fyrisån. Detta förutsatt att bron byggs för spårbunden kollektivtrafik. Bron är planerad att gå mellan Ultuna och Nåntuna.

Staten ska bidra med infrastruktursatsningar och har gett Trafikverket i uppdrag att 

  • bygga två nya järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen
  • uppföra en tågstation söder om Bergsbrunna
  • planera och bygga en ny trafikplats E4
  • utveckla Uppsala centralstation.

Region Uppsala ska bidra med en god kollektivtrafikförsörjning och satsningar på bland annat gång- och cykelvägar.

Uppsala kommun ska möjliggöra för 33 000 bostäder i de södra och sydöstra delarna av staden fram till år 2050. Bostäderna ska ha vissa kvalitéer. De ska bland annat byggas hållbart, med plats för mycket grönska. Kvarteren ska vara blandade och rymma bostäder, service och arbetsplatser.

Uppdaterad: