Ultunaområdet

Ultunaområdet ska de kommande tjugofem åren byggas ut med nya bostäder, arbetsplatser och offentlig service. Utbyggnaden kommer att ske etappvis tillsammans med markägarna SLU, Uppsala Akademiförvaltning och Akademiska hus.

Läs om utvecklingen av Ultunaområdet

Uppdaterad: