Uppsala växer

Uppsala växer. Redan idag är vi Sveriges fjärde storstad – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram.

I filmen kan du följa stadsarkitekt Claes Larsson när han guidar oss genom Uppsalas södra stadsdelar. Uppsala utvecklas och förändras. Följ med på resan! 

En historisk satsning

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Denna satsning är en mångmiljardinvestering med fokus på att utveckla hållbarhet i framkant, innovation och nyskapande. För Uppsala betyder det ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollekivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra stadsdelarna.

Det är en historisk satsning, med statens långsiktiga stöd. Visionen är innovativa modellområden med unika möjligheter för testbäddar, där nya lösningar prövas i verkliga miljöer. För det behövs samarbete och dialog med marknadens skarpaste kompetenser.

Läs mer om Uppsalapaketet

Uppsala växer och blir större

I dag är vi Sveriges fjärde storstad med drygt 230 000 invånare. År 2050 kan vi vara 380 000 invånare. Därför behövs det fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och skolor och mer och snabbare kollektivtrafik. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen. Det driver på behovet av att Uppsala växer hållbart och genomtänkt.

Ytterligare två järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala och en spårväg i de södra delarna av Uppsala som på ett effektivt sätt kopplar ihop bostäder med arbetsplatser bidrar starkt till att Uppsala fortsätter att växa som nod i Europas snabbast växande region.

Uppsala erbjuder fler möjligheter

Vi bygger en attraktiv stad som erbjuder fler möjligheter för framtidens medborgare. Här samlas människor som vill ha mer möjligheter till ett bra liv, karriär, tid för familjen, storstadens puls och nära till naturen.

Vårt näringsliv är både engagerat, lokalt och nära men även innovativt och internationellt med unika samarbeten med forskning i världsklass vid våra två universitet. Här finns idag 22 000 företag, myndigheter och allt ifrån framgångsrika lokala serviceföretag till nytänkande startupbolag och internationella koncerner.

Uppsala kommer närmare

Fler upptäcker Uppsalas unika läge i huvudstadsregionen och Arlanda. Vi knyter Uppsala närmare genom att bygga ut ett robust kollektivtrafiksystem, både inom Uppsala och till och från Uppsala med utbyggt järnvägsspår. Det ger Uppsala möjlighet att bättre tillvarata den enorma potential som finns i vår region. Och stärka Sveriges tillväxt.

Läs mer om Uppsalapaketet