Uppsala växer

Uppsala växer. Redan idag är vi Sveriges fjärde storstad – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram.

I filmen kan du följa stadsarkitekt Claes Larsson när han guidar oss genom Uppsalas södra stadsdelar. Uppsala utvecklas och förändras. Följ med på resan! 

En kommun för alla

I dag är vi Sveriges fjärde storstad med drygt 230 000 invånare. År 2050 kan vi vara 380 000 invånare. Därför behövs det fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och skolor och mer och snabbare kollektivtrafik. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen. Det driver på behovet av att Uppsala växer hållbart och genomtänkt.

Vi bygger en attraktiv stad som erbjuder fler möjligheter för framtidens medborgare. Här samlas människor som vill ha mer möjligheter till ett bra liv, karriär, tid för familjen, storstadens puls och nära till naturen.

Vi satsar för framtiden

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar. Denna satsning är en mångmiljardinvestering med fokus på att utveckla hållbarhet i framkant, innovation och nyskapande. För Uppsala betyder det ytterligare två tågspår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, ombyggnad av Uppsala C, nya kollekivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra stadsdelarna.

Uppsala erbjuder fler möjligheter

Vårt näringsliv är både engagerat, lokalt och nära men även innovativt och internationellt med unika samarbeten med forskning i världsklass vid våra två universitet. Här finns idag 22 000 företag, myndigheter och allt ifrån framgångsrika lokala serviceföretag till nytänkande startupbolag och internationella koncerner.

Vi har även ett unikt läge i förhållande till huvudstadsregionen och Arlanda. Det ger Uppsala möjlighet att bättre ta tillvara den enorma potential som finns i vår region. Och stärka Sveriges tillväxt.

Nytt då - naturligt idag

Uppsala utvecklas ständigt. Så har det varit sedan staden grundades för mer än 700 år sedan. Det som en gång var nytt är idag en naturlig del av stadsmiljön. Så länge människor vill bo och leva i staden kommer den fortsätta att förändras. Ibland går förändringarna snabbt och ibland går de långsamt. Men oavsett takten på utvecklingen ska vi se till att människor har nära till barnomsorg, skolor, jobb, vård, upplevelser, grönområden och en meningsfull fritid.

I filmen kan du se exempel på hur bostadsområden och byggnader växt fram under de senaste 20 åren.