Stadsbyggnadsidén

Uppsala växer och det har byggts rekordmycket de senaste åren. Vi arbetar framgångsrikt med att säkra att den långsiktiga utveckling som sker är hållbar. Med Uppsala som utgångspunkt skapar vi förutsättningar för fler och förbättrade torg, parker, vatten- och grönområden, gatumiljöer och byggnader för invånare och verksamheter.

Uppsala ska vara en kommun för alla där vi ska trivas och leva tryggt och hållbart. Vi ska kunna röra oss, mötas och ha nära till det vi behöver i vardagen. Uppsala ska fortsätta att utvecklas och förnyas med bostäder, kontor, hotell, arenor, institutionsbyggnader, handel, skolor och kommunal service. Företag ska kunna etableras och frodas.

En levande plats

Uppsala ska vara en levande plats att verka och bo i samt vara förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Uppsalas attraktivitet finns dels i universitetens och näringslivets förmåga att konkurrera och främja kompetens. Attraktivitet skapas också av de otaliga möjligheter staden erbjuder. Det gynnsamma läget med god tillgänglighet skapar närhet inom Uppsala, regionalt och globalt.

Att ligga i framkant och vara ett driv i världen förpliktigar. Vi har under året uppmärksammats med utmärkelser som årets klimatstad i Sverige och världen, årets cykelstad, bästa stadskommun att bo i med mera. Vi behöver fortsätta att utvecklas om vi ska behålla vår position.

Stadsbyggnadsidén - en plattform för Uppsala

Därför vill vi nu sätta ännu högre ambitioner för vår framtida stadsutveckling och lansera en stadsbyggnadsidé – en plattform för Uppsala där vi beskriver hur vi ska nå ännu längre. Det ger större förutsägbarhet och trygghet.

Stadsbyggande i Uppsala ska:

  • Berika och skapa mervärde.
  • Stödja innovation och nya lösningar.
  • Vara realistiskt och utgå från platsens förutsättningar.
  • Stimulera till engagemang och utveckling.
  • Förstärka närhet och underlätta möten och rörelse.
  • Utgå från ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Varje projekt ska visa hur dessa mål tas om hand och utvecklas.

Mer utvecklat så finns Uppsala kommuns övergripande ambitioner i

Uppdaterad: