Tidplan

2019

  • Under sommaren sker inflyttning i kontorsbyggnaden Juvelen.
  • Under hösten blir den allmänna platsmarken runt byggnaden färdig. 
Uppdaterad: