Om Juvelen

Uppsala Resecentrum är stadens pulserande nav. I dess södra del ska byggnaden Juvelen bli Uppsalas nyaste landmärke. Den nya kontorsbyggnaden ska förstärka stadens utbud med attraktiva kontorslokaler och den bidrar också till en levande stad och mångfald i Resecentrum genom inslag av olika publika och kommersiella verksamheter i gatuplan mot Stationsgatan och Strandbodgatan. Ytan runt byggnaden ska vara tillgänglig för alla med ett grönskande torg och välkomnande ytor som inbjuder till vistelse.

Juvelen är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och Skanska Sverige AB. Utemiljön är gestaltad av WSP med Temagruppen som underkonsult på uppdrag av Uppsala kommun.

Uppdaterad: