Utemiljön med park

Platsen mellan byggnaden och perrongen blir en naturlig mötesplats för såväl tillresta som Uppsalabor och den ska utformas så att den är tillgänglig för alla.

Nattbild Juvelen

Platsen öppnas upp mot Strandbodgatan och får en stor torgyta med grönskande inslag. Växterna förmedlar enkelhet och elegans inspirerad av den uppländska naturen.

Juvelens utemiljö förses med effektfull belysning där växter och material framhävs och ger platsen stora kvaliteter även under kvällen och under årets mörka månader. Ljuset bidrar också till en trygg och lättorienterad plats.

Offentlig konst vid Juvelen

Uppsala kommun arbetar med ny offentlig konst på allmän plats runt Juvelen.

Konstnären Laura Könönen har i samband med firandet av Finlands 100 år av självständighet fått uppdraget att arbeta med att uppföra det platsspecifika konstverket Silent Water. I konstverket ryms tankar om havet, vattenmassornas tyngd och vad som döljer sig under ytan.

Konstverket ska vara klart våren 2019.

Modell och skiss av konstverket Silent water av Laura Könönen. Foto: kulturförvaltningen, Uppsala kommun

Modell och skiss av konstverket Silent water. Konstnär Laura Könönen.

Uppdaterad: