Ekeby

Ett omarbetat koncept har tagits fram för kvarteret Hindsgavl i Ekeby (livsmedelsbutiken). Det nya förslaget för kvarterets framtida utveckling har tagits fram av nya arkitekter. Här kan du läsa om planerna och registrera dig för att få information via digitalt nyhetsbrev.

Nytt torg i Ekeby - vad skulle du vilja göra där?

Nu har du chansen att berätta vad du tycker är viktigt för oss att veta när vi funderar vidare på ett torg i kvarteret Hindsgavl. 
Här finns enkäten. 

12 december 2019 beslutade plan- och byggnadsnämnden att planuppdraget från 2013 skulle avbrytas. Därefter har kommunen arbetat fram ett nytt koncept för kvarteret Hindsgavl utifrån inkomna synpunkter och nya riktlinjer.

Här kan du läsa tjänsteskrivelsen.  (PDF, 2 MB)

Här kan du läsa om fastighetsutvecklarens förslag.  (PDF, 646 KB)

Här kan du läsa om beslut av detaljplaneuppdrag.  (PDF, 646 KB)

Ett informationsmöte genomfördes i området 18 december 2019, då det omarbetade förslaget visades. Vid mötet deltog flera politiker från plan- och byggnadsnämnden med bland annat Ylva Stadell (S) ordförande i plan- och byggnadsnämnden, planchef och planhandläggare från stadsbyggnadsförvaltningen, arkitekter från DinellJohansson samt moderator Jonas Helling.
Här kan du öppna presentationen som visades vid mötet (PDF, 8 MB)

Karta som visar var området är beläget.

Ett omarbetat koncept för området

Ett omarbetat koncept och ett första förslag för kvarterets framtida utveckling har tagits fram av nya arkitekter. Utgångspunkten är att ta hänsyn till omgivningens arkitektur och struktur. Grunden till det nya konceptet är synpunkter som framförts under planprocessen, en kulturmiljöutredning och en platsanalys.

Fastighetsägare är Genova Flogsta AB som äger större delen av kvarteret Hindsgavl. I kvarteret finns idag en livsmedelsbutik, en parkeringsyta och ett allmänt torg. Förslaget innebär cirka 80 lägenheter i en u-formad byggnad kring en gemensam bostadsgård i söder. Förutom bostäder är den nya byggnaden tänkt att rymma befintlig närservice och ett underjordiskt garage.


Tidig illustration i form av en volymskiss. Dinell Johansson med Genova. 

Hela kvarteret Hindsgavl ska utvecklas och förstärkas som ett nav i närområdet. Den nya bebyggelsen ska anpassa sig efter områdets befintliga arkitektur och struktur.

Aktuell status

Planarbetet befinner sig just nu under utredningsfasen då ett första planförslag tas fram inför samråd. Samrådet avser äga rum under mars-april 2021 (utifrån aktuell tidplan).

Här kan du läsa om planprocessen.  

Prenumerera på nyhetsbrev

Du som vill få information om utvecklingen av kvarteret Hindsgavl kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att registrera din e-postadress i fältet nedan.

E-postadress

Nyhetsbrev 2020

Här kan du ladda ned och läsa våra nyhetsbrev om utvecklingen av kvarteret Hindsgavl.

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: