Ekeby

Ett omarbetat koncept har tagits fram för kvarteret Hindsgavl i Ekeby (livsmedelsbutiken). Det nya förslaget för kvarterets framtida utveckling har tagits fram av nya arkitekter. Här kan du läsa om planerna och registrera dig för att få information via digitalt nyhetsbrev.

Plan- och byggnadsnämnden har fattat beslut om att nuvarande planuppdrag ska avbrytas och att ett nytt planarbete utifrån nya utgångspunkter och riktlinjer ska starta. Bakom de föreslagna nya utgångspunkterna finns en idé om ett nytt koncept för hur kvarteret Hindsgavl kan se ut i framtiden.

Ett informationsmöte genomfördes i området 18 december 2019, då det omarbetade förslaget visades. Vid mötet deltog Ylva Stadell (S) ordförande i plan- och byggnadsnämnden, planarkitekt Lisa Björk, arkitekt Morten Johansson från Dinell Johansson samt moderator Jonas Helling.
Här kan du öppna presentationen som visades vid mötet (PDF, 8 MB)

Karta som visar var området är beläget.

Ett omarbetat koncept för området

Ett omarbetat koncept och ett första förslag för kvarterets framtida utveckling har tagits fram av nya arkitekter. Utgångspunkten är att ta hänsyn till omgivningens arkitektur och struktur. Grunden till det nya konceptet är synpunkter som framförts under planprocessen, en kulturmiljöutredning och en platsanalys.

Fastighetsägare är Genova Flogsta AB som äger större delen av kvarteret Hindsgavl. I kvarteret finns idag en livsmedelsbutik, en parkeringsyta och ett allmänt torg. Förslaget innebär cirka 80 lägenheter i en u-formad byggnad kring en gemensam bostadsgård i söder. Förutom bostäder är den nya byggnaden tänkt att rymma befintlig närservice och ett underjordiskt garage.


Illustration: Dinell Johansson med Genova

Hela kvarteret Hindsgavl ska utvecklas och förstärkas som ett nav i närområdet. Den nya bebyggelsen ska anpassa sig efter områdets befintliga arkitektur och struktur.

Prenumerera på nyhetsbrev

Du som vill få information om utvecklingen av kvarteret Hindsgavl kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att registrera din e-postadress i fältet nedan.

E-postadress

Nyhetsbrev 2020

Här kan du ladda ned och läsa våra nyhetsbrev om utvecklingen av kvarteret Hindsgavl.

Nyhetsbrev 11 juni (PDF, 1 MB)

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: