Bergsbrunnaområdet

Under 2019 ska kommunen ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området.

Utveckling av området mellan järnvägen och Sävja har diskuterats i många år, senast i Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. De sydöstra stadsdelarna; Sävja, Vilan, Nåntuna med flera är i översiktsplan 2016 utpekade som ett sammanhållet större utvecklingsområde. En fördjupad översiktsplan (FÖP) ska tas fram för att förbereda utformningen av området fram till år 2050. 

Inriktningen för FÖP-området är att det bland annat ska inrymma drygt 20 000 nya bostäder, en stor mängd arbetsplatser, en ny järnvägsstation, spårväg, grönområden och parker, skolor, med mera. Under 2019 inleds arbetet med att planera den framtida utformningen av området.

Resultat från medborgarworkshop

Söndagen den 10 februari samlades omkring 60 personer för att delta i en medborgarworkshop med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunens arkitekt och stadsplanerare. Med hjälp av kartor, ortho-foton, pennor och papper berättade deltagarna om sitt Bergsbrunna. Det fanns stor kunskap och erfarenhet i rummet. Ett mycket värdefullt bidrag inför det fortsatta arbetet med Bergsbrunnaområdet.

Läs sammanställning över synpunkter och förslag

Se karta med hjärteområden och otrygga områden